Priser / Bestilling

Priseksempler:

Bestillingsliste:

Tryk på billedet ovenfor og se nærmere omkring priser på piktogramer der beskriver forskelligt affald og affaldsfraktioner

Tryk på billedet ovenfor og se nærmere omkring bestilling og hent bestillingsliste til alle piktogrammer.